fbpx

תהליך העבודה:

אפיון אקספרס עוזר ליזמים להגדיר את המוצר שלהם בצורה ממוקדת וברורה ובהתאם לחזון שלהם. אנו מתמקדים בליבת המוצר וכך מתאפשר לנו לבצע את האיפיון בזמן קצר. התהליך מאפשר ליזם לעבור בזמן קצר משלב הרעיון לשלב הפיתוח. למידע נוסף ויצירת קשר.
לאחר השלמת האיפיון נפתח את המוצר במודל מיקור חוץ.

התחל פרוייקט
  1. אנו עורכים סדרה של עד 3 פגישות/שיחות סקייפ, שבמהלכן אנו ממפים את כל הפיצ’רים והדרישות העולות על דעת הלקוח.
  2. אנו מרכיבים רשימה של פיצ’רים ומשלימים אותה עם פיצ’רים הנחשבים לסטנדרטיים עבור אפליקציות דומות. לאורך הדרך, אנו מבררים ומחדדים הגדרות.
  3. אנו עורכים פגישה נוספת עם הלקוח על מנת לקבוע את מכלול הפיצ’רים המינימלי שיש בו כדי לספק מוצר שימושי עבור משתמשי קצה (MVP – Minimum Valuable Product).
  4. אנו מכינים חלוקה של MVP לסיפורי משתמש (תיאור של אפיון מסוים מנקודת המבט של משתמש הקצה), ומאגדים אותם לפי מודולים (נושאים כלליים יותר).
  5. אנו ממפים את כל השאלות הפתוחות והסיכונים הטכנולוגיים להתייחסות עתידית במסגרת של תהליך אפיון מלא.
  6. אנו מבצעים הערכת עלויות של MVP על פי נתונים סטטיסטיים אמפיריים שנאספו מהתעשייה ומספקים הערכת עלות כוללת של הפרויקט.
  7. אנו מגישים את כל האמור לעיל במסמך אחד בפורמט דומה לתקציר מנהלים.
נגישות

צור קשר

אני מסכים לקבל חומרים מסחריים ושיווקיים כולל הודעות דואר אלקטרוני מאיניטק ושותפיה. עיין במדיניות הפרטיות של איניטק עבור תנאים והגבלות.