Tag – EU

Oct. 27, 2015

איסור העברת מידע אישי

איסור אחסון מידע אישי של משתמשים ארופאים בארה"ב והשלכות על הסטארט-אפים הישראליים.

העולם הדיגיטלי עבר טלטלה רצינית בשבועות אחרונים בעקבות החלטת בית הדין האירופי מיום 6.10.2015 על ביטול הסדר Safe Harbor. בשורה התחתונה, השלכות הפסיקה הן שאי אפשר לשמור מידע אישי של אזרחי האיחוד האירופאי על שרתים שנמצאים בארה"ב. בעקבות החלטה זאת פרסם רמו"ט (הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע) עדכון המאשר שהדבר חל גם על המידע האישי של אזרחים ישראליים.

תהפוכה זו יצרה מצב מאוד בעייתי עבור סטארט-אפים ישראליים שמרביתם רגילים להשיק בטא של המוצר שלהם (גרסה ראשונית) בישראל לפני כניסה לשוק היעד שהוא ארה"ב ...

Read more »
#hebrew #cloud #פרטיות #law #safe harbor #נמל מבטחים #מדיניות פרטיות #privacy by design #EU #משפט בינלאומי #מידע אישי #העברת מידע אישי #בית תוכנה

← Back

Tags